Δίπλωμα ταχυπλόου

Για να αποκτήσετε άδεια ικανότητος χειριστή μηχανοκίνητου σκάφους αναψυχής πρέπει να:
- Υποβάλετε μια αίτηση στα λιμεναρχείο
- Να προσκομίσετε 2 φωτογραφίες
- Χαρτόσημα των 50 και 5 δρχ.
- Και μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/69 (Στη δήλωση θ' αναφέρετε ότι γνωρίζετε κολύμβηση.)
- Μια φωτοτυπία του διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου. Αν δεν υπάρχει, θα πρέπει να περάσετε από ιατρική εξέταση.
- Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας.