Περιορισμοί πλόων

Τα φουσκωτά σκάφη μπορούν να απομακρύνονται από την πλησιέστερη ακτή μέχρι:

- 3 ν.μ. αν διαθέτουν μόνο τα βασικά εφόδια

- 6 ν.μ. εφόσον διαθέτουν επί πλέον των βασικών εφοδίων, δεύτερο κυκλικό σωσίβιο με 15 μέτρα σχοινί, ή πνευστή σχεδία ή πλευστική συσκευή.

- 10 ν.μ. εφόσον διαθέτουν επί πλέον των βασικών εφοδίων , δεύτερο κυκλικό σωσίβιο με 15 μέτρα σχοινί, και πνευστή σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 50% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων.

- Πλόες χωρίς τοπικούς περιορισμούς εφόσον διαθέτουν επί πλέον των βασικών εφοδίων,  δεύτερο κυκλικό σωσίβιο με 15 μέτρα σχοινί, πνευστή σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 50% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων, εφεδρική κοινή άγκυρα, εφεδρικό μέσον πρόωσης (μηχανή ) και σφυρίχτρα (κόρνα).

Προσοχή:
Για όλα τα εφόδια ο ιδιοκτήτης υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι τα διαθέτει και βρίσκονται σε καλή κατάσταση και δεν είναι υποχρεωμένος εκτός της εφεδρικής μηχανής και του VHF να προσκομίσει στα ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς.

Επεξηγήσεις

- Όλα τα  σωσίβια ο αριθμός των οποίων καθορίζεται βάση του αριθμού αδείας επιβαινόντων, θα πρέπει να βρίσκονται πάντα στο σκάφος έστω και εάν σε δεδομένη στιγμή στο σκάφος επιβαίνουν άτομα αριθμητικά λιγότερα από το ανώτερο επιτρεπτό.
- Στο σκάφος θα πρέπει να βρίσκονται πάντα όλα τα εφόδια που καθορίζονται από την άδεια του σύμφωνα με την δυνατότητα του απομάκρυνσης από την πλησιέστερη ακτή έστω και εάν πλέει σε απόσταση μικρότερη από αυτής της αδείας.
- Ο αριθμός των επιβαινόντων εξαρτάται από το μήκος του σκάφους, και τα καθίσματα που διαθέτει.
- Το ταχύπλοο σκάφος απαγορεύεται να απομακρύνεται από την ακτή πάνω από ένα ναυτικό μίλι (1852 μέτρα).
- Ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους δεν πρέπει να επιτρέπει την επιβίβαση σ' αυτά ατόμων που δεν ξέρουν κολύμβηση.
- Απαγορεύεται στους, επιβάτες ταχυπλόων σκαφών να στέκονται όρθιοι.
- Σκάφη που χρησιμοποιούνται για ψάρεμα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια αλιείας που εκδίδεται από τη λιμενική αρχή.
- Όσοι από τους επιβάτες ασχολούνται με το ψάρεμα, πρέπει να έχουν εφοδιασθεί με ατομική άδεια αλιείας της λιμενικής αρχής.
- Απαγορεύεται το ψάρεμα στις εισόδους των λιμένων και στις συνήθεις ζώνες διελεύσεως πλοίων.
- Το υποβρύχιο ψάρεμα με ψαροντούφεκο απαγορεύεται στις περιοχές λιμένων, λουτρικών εγκαταστάσεων και σε περιοχές όπου υπάρχουν λουόμενοι. Ειδικότερα απαγορεύεται το υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή από την Πειραϊκή χερσόνησο ως το 43ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Αθηνών - Σουνίου.
- Η ελληνική άδεια χειριστή σκαφών αναψυχής ισχύει για τα περισσότερα κράτη.
- Έχετε υπόψη σας γενικά ότι το σκάφος σας δεν πρέπει να πλησιάζει περιοχές όπου υπάρχουν λουόμενοι. -Κρατάτε απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 200 μ. από τον πιο απομακρυσμένο κολυμβητή.
- Το ίδιο ισχύει και για το θαλάσσιο σκι.
- Αν σας πιάσουν να οδηγείτε σκάφος χωρίς αδεία, υπάρχουν σοβαρές κυρώσεις.
- Το ίδιο ισχύει αν μηνυθείτε επειδή το σκάφος σας δεν διέθετε τα απαραίτητα σωστικά μέσα.
- Αν σας μηνύσουν για δεύτερη φορά για ελλιπή σωστικό μέσα μπορεί να σας αφαιρεθεί οριστικά η αδεία.
- Η σημαία του σκάφους πρέπει να είναι υψωμένη από την ανατολή του ηλίου ως τη δύση. Το βράδυ δεν είναι υποχρεωτική.