ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Attack Boats.
Σκάφη υψηλών τουριστικών προδιαγραφών
4ο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα
Αλεπού - Κέρκυρα
Τηλ: 26610 40 327
Κιν: 693 61 89 124
email: info@attack-boats.gr